Monday, April 28, 2008

HUKUM NYANYIAN, MUZIK DAN NASYID-NASYID ISLAM

Petikan daripada : Fatwa Dar Al-Ifta Mesir

Boleh rujuk : http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=5679&LangID=1

Soalan :

Apakah hukum mendengar muzik? Apakah bentuk-bentuk muzik yang halal dan haram? Apakah hukum nyanyian serta apakah garis panduannya? Apakah hukum mendengar nasyid-nasyid Islam sama ada lagu tersebut diiringi dengan paluan gendang ataupun tidak?

Jawapan :

Terdapat hukum nyanyian dan muzik yang mubah [1] untuk didengar dan ada yang hukumnya haram. Hal ini kerana nyanyian adalah merupakan percakapan, sekiranya percakapan itu baik maka baik jadinya dan seandainya percakapan itu buruk maka buruklah jadinya.

Muzik dan nyanyian sama ada berbentuk keagamaan, kenegaraan mahu pun bertujuan menzahirkan kegembiraan semasa perayaan-perayaan dan majlis-majlis tertentu adalah mubah dengan beberapa syarat :

  1. Tidak berlakunya percampuran antara lelaki dan perempuan dalam majlis dan pergaulan.
  2. Nyanyian tersebut bebas daripada unsur-unsur yang melampaui batas dan maksiat.
  3. Majlis tersebut tidak meliputi dengan benda-benda yang diharamkan seperti arak dan lucah.
  4. Nyanyian dan muzik itu tidak menjadi faktor pembangkit kepada nafsu syahwat.
  5. Makna atau maksud yang terkandung dalam nyanyian dan muzik itu mestilah baik serta terhindar daripada perkara-perkara yang haram.

Manakala bentuk muzik dan nyanyian yang haram pula ialah :

  1. Musik dan nyanyian tersebut melalaikan daripada mengingati Allah S.W.T.
  2. Terkandung di dalamnya perkara-perkara yang mungkar [2] dan dilarang oleh hukum syarak [3] seperti menjadi faktor pembangkit kepada nafsu syahwat dan berlakunya percampuran antara lelaki dan perempuan, atau terdapat pada suara penyanyi percakapan yang kotor serta dapat mendatangkan fitnah [4] di samping dapat menghancurkan sifat malu dan berakhlaq.


[1] Dari segi bahasa : sesuatu yang diizinkan, manakala dari segi istilah :sesuatu perbuatan yang syarak beri pilihan kepada mukallaf utk melakukanya ataupun tidak- rujuk Usul Al-Fiqh Al-Islami / Dr. Wahbah Zuhaili, jil. 1, m/s 93.

[2] Dari segi bahasa : perkara yang keji dan kotor, lawan kepada makruf , manakala dari segi istilah : sesuatu yang tidak diredhai Allah S.W.T sama ada dari segi percakapan mahu pun perbuatan. - rujuk Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah, juz 39, m/s 89.

[3] Dari segi bahasa : ketetapan dan larangan, manakala dari segi istilah ulama’ usul : Ketetapan dan perintah (khitob) Allah S.W.T yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf sama ada secara iqtido’, takhyir dan wadhoie. opcit : juzuk 18, m/s 39.

[4] Dari segi bahasa : ujian, periksa, manakala dari segi istilah : kadangkala bermaksud kufur atau perbuatan yang keji dan aib atau azab. - opcit : juzuk 32, m/s 11.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...