Friday, January 15, 2010

Gerhana dan solat kusuf


عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ مُنَادِيًا بُ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ


Maknanya : Daripada Saidatina ‘Aisyah R.A telah berkata : “Telah berlaku gerhana matahari pada zaman Rasulullah S.A.W, lalu baginda mengutuskan utusan dengan menyeru; As-Sholata Jami’atan (Dirikan solat secara jemaah), maka (para sahabat) berhimpun (di masjid nabi), kemudian (baginda) datang lalu mengangkat takbir dan solat sebanyak 4 kali ruku’ dalam dua rakaat, dan sujud sebanyak 4 kali sujud.”[1]


Pengertian Al-Kusuf (Gerhana) :


Terdapat beberapa pandangan para ulama terhadap makna Al-Kusuf :


Pertama : Al-Kusuf ( (الكسفadalah khusus untuk gerhana matahari, manakala Al-Khusuf (الخسف) pula khusus untuk gerhana bulan. Pandangan ini berdasarkan zahir ayat Al-Quran dalam surah Al-Qiyamah ayat 7 & 8 :


Maksudnya : Maka (Jawabnya: hari kiamat akan datang) apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar (kerana gerun takut), Dan bulan hilang cahayaNya,”


Kedua : Sebaliknya daripada pandangan pertama iaitu Al-Kusuf untuk gerhana bulan dan Al-Khusuf untuk gerhana matahari.


Al-Imam ‘Ali ibn Daud ibn Al-‘Athor Al-Syafie (wafat pada 724 H) mengatakan pandangan kedua ini adalah dhoif berdasarkan perselisihan dari segi bahasa kerana terdapat perselisihan lafaz pada hadis-hadis yang sahih. Kesemua lafaz-lafaz ini (al-kusuf dan al-khusuf) digunakan pada makna yang sama.


Ketiga : Al-Kusuf (gerhana) berlaku pada permulaannya manakala Al-Khusuf berlaku pada penghujung tempoh gerhana apabila cahaya hilang kesemuanya.


Keempat : Al-Kusuf apabila cahaya hilang kesemuanya manakala Al-Khusuf apabila berlaku perubahan warna cahaya.


Hukum berdasarkan hadis :


Al-Imam ‘Ali ibn Daud ibn Al-‘Athor Al-Syafie (wafat pada 724 H) menyebut dalam kitabnya Al-‘Uddah fi Syarh Al-‘Umdah fi Ahadith Al-Ahkam beberapa hukum-hakam yang boleh dikeluarkan daripada pemahaman hadis tersebut;


Pertama :


Galakan untuk berlumba-lumba mengerjakan solat al-khusuf apabila berlakunya gerhana matahari dan berusaha untuk menyeru orang ramai berhimpun untuk menunaikan solat gerhana.


Kedua :


Imam atau pemerintah (pihak yang berkuasa) hendaklah mengambil berat tentang solat gerhana bahkan menggalakkan orang ramai menunaikannya.


Ketiga :


Bersegera untuk berhimpun untuk menunaikan solat gerhana tanpa bertangguh-tangguh atau melewat-lewatkan.


Keempat :


Hukum mengerjakan solat gerhana ialah sunat muakkad, bahkan menjadi ijmak ke atas hukumnya berdasarkan perbuatan nabi yang bersegera menghimpunkan para sahabat dan menzahirkan solat gerhana ini.


Hukum solat gerhana bulan juga adalah sama seperti hukum solat gerhana matahari di sisi Jumhur ulama’ (mazhab Hanafi, Syafie dan Hanbali), Adapun Imam Malik teragak-agak untuk menyatakan hukumnya sunat muakkad kerana tidak terdapat mana-mana pandangannya yang dihubungkan selepas hukum solat gerhana matahari.


Kelima :


Solat gerhana tidak perlu untuk diazan dan diiqamahkan. Ini adalah pandang ittifaq (sepakat) daripada para ulama. Dan hadis ini menunjukkan dalil menyeru orang ramai untuk bersolat dengan laungan As-Sholata Jami’atan dan hadis ini juga menjadi dalil bagi golongan yang mengharuskan untuk azan dan iqamah untuk mengerjakan solat gerhana.


Keenam :


Adalah menjadi sunnah menunaikan solat gerhana secara jamaah. Ini adalah pandangan Imam Malik, As-Syafie dan Imam Ahmad serta jumhur ulama.

Adapun Al-‘Iraqiyyun (ulama Iraq) berpandangan solat gerhana dilakukan secara bersendirian.


Kata Imam Al ‘Athor Al-Syafie;


“Maka hadis ini jelas menjadi hujah untuk menyanggah pandangan Al-‘Iraqiyyun.”


Ketujuh :


Adalah menjadi Sunnah menunaikan solat gerhana sebanyak 2 rakaat, pada setiap rakaat ada dua kali qiyam, dua kali ruku’ dan dua kali sujud. Ini adalah pandangan dalam mazhab Imam Al-Syafie, Imam Malik, Imam Al-Laith, Imam Ahmad bin Hanbal, Abi Thaur dan jumhur ulama Hijjaz dan lain-lain.


Al-Kufiyyun (Ulama Kufah) berpandangan solat gerhana dilakukan sebanyak 2 rakaat seumpama seperti solat nawafil (sunat) yang lain.


Kata Imam Al ‘Athor Al-Syafie;


“Hadis ini dan hadis riwayat Jabir, Ibnu ‘Abbas, Ibnu ‘Amru Al-‘As menjadi hujah menyanggah pandangan ulama Kufah. Dan terdapat juga pandangan sahih yang lain mengatakan solat gerhana dilakukan sebanyak 3 rakaat, dan ada juga dilakukan sebanyak 4 kali ruku’ dalam satu rakaat.


Namun Ibn ‘Abd Al-Bar berkata : Hadis-hadis yang menjadi sandaran pandangan jumhur ulama adalah hadis yang tarafnya paling sahih dalam perbahasan solat gerhana. Adapun baki riwayat lain yang bercanggah dengan pandangan jumhur adalah hadis mu’allalah[2] dan dhoif.[3]


Kelapan :


Harus untuk meletakkan lafaz rakaat walaupun hanya pada pergerakan ruku’


Kesembilan :


Harus untuk Imam mendatangi kemudian setelah makmum berhimpun.


Kesepuluh :


Hendaklah Imam mengangkat ihram dan takbir setelah dia berada di tempat solatnya.


Kesebelas :


Diharuskan Imam mengutuskan seseorang untuk menyeru orang ramai untuk menunaikan solat gerhana, dan demikian juga hukumnya bagi solat-solat yang disyariatkan dilakukan secara jemaah.


Kedua belas :


Perbuatan nabi S.A.W ketika berlakunya perubahan keadaan dan masa disampaikan kepada umatnya agar mengikutnya dan beramal dengan sunnah baginda S.A.W.


والله أعلم

___________________


[1] Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya; Kitab Al-Kusuf, hadis no (1016), Imam Muslim dalam sahihnya; Kitab Solat Al-Kusuf, hadis no. (901)

[2] Hadis yang terdapat ‘illah (sebab yang tersembunyi lagi sukar untuk dijumpai yang boleh menjejaskan kesahihan hadis sedangkan pada zahirnya kelihatan selamat daripadanya.)

[3] Dhoif sama ada disebab tidak cukup salah satu atau lebih syarat-syarat hadis yang boleh dijadikan hujah. Ulama hadith meletakkan 5 syarat untuk menjadikan sesuatu hadis itu boleh dijadikan sebagai hujah (Hadis Sahih dan Hassan) iaitu pertama: sanad bersambung, dua dan tiga: diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhobit (kukuh ingatan), empat dan lima; selamat daripada adanya ‘illah dan syaz (riwayat perawi yang thiqah yang menyalahi pengriwayatan perawi yang lebih thiqah daripadanya.)


-------------------------

Rujukan :

-Kitab Al-'Uddah fi Syarh Al-'Umdah fi Ahadith Ahkam
-Kitab Sahih Al-Bukhari
-Kitab Sahih Muslim

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...