Tuesday, May 6, 2008

SESUATU AMALAN ADALAH BERDASARKAN NIAT : SIRI 1

Memahami hadis-hadis Nabi S.A.W

melalui kitab Fath Al-Bari ; Syarah Sahih Al-Bukhari


قال الأمام البخارى رحمه الله :


حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ )

Maksud hadis :

Berkata Imam Al-Bukhari; bahawa Al-Humaidi iaitu Abdullah bin Al-Zubair telah berkata kepada kami; bahawa Sufian telah berkata kepada kami; bahawa Yahya bin Saied telah berkata; bahawa Muhammad bin Ibrahim Al-Taimi telah berkata kepadaku; bahawa beliau telah mendengar ‘Alqamah bin Waqqas Al-Laithi berkata; bahawa aku telah mendengar ketika Umar bin Al-Khatab di atas mimbar telah berkata; aku telah mendengar Rasulullah S.A.W telah bersabda : (Sesungguhnya sesuatu perkerjaan itu mestilah dimulakan dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap seseorang itu apa yang diniatkan. Barangsiapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin diperolehinya atau kerana wanita yang ingin dikahwini, maka hijrahnya itu hanyalah untuk apa yang diingininya sahaja)

Takhrij hadis [1] :

  1. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya, pada Kitab (1) Permulaan Wahyu (بدء الوحي), Bab-1; bagaimana permulaan wahyu kepada Rasulullah s.a.w, pada hadis yang pertama. Hadis ini juga terdapat di 5 tempat yang lain di dalam Sahihnya iaitu hadis yang ke-54, 2529, 3898, 5070, 6689, 6953.
  2. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim (hadis no. 1907), Abu Daud (no. 2201), Al-Tirmidzi (no. 1646), Al-Nasaie, Ibnu Majah (no. 4227), Imam Ahmad, Aldaru Qutni, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi.

Penelitian pada sanad hadis :

  • (Al-Humaidi) beliau ialah Abu Bakr Abdullah bin Al-Zubair bin ‘Isa. Al-Humaidi adalah dinisbahkan kepada Humaid bin Usamah iaitu satu puak daripada bani Asad bin Abdul ‘Uzza bin Qusai. Nasab Abdullah bin Al-Zubair bertemu dengan nasab isteri nabi s.a.w; Khadijah pada Asad dan bertemu nasab dengan nabi pada Qusai.

Beliau (Abdullah bin Al-Zubair) merupakan seorang Imam yang hebat, teman kepada Imam Al-Syafie dalam menuntut ilmu daripada guru meraka iaitu Sufian bin ‘Uyainah. Beliau mempelajari fiqh daripada Imam Al-Syafie dan musafir bersama-samanya menuju ke Mesir. Beliau kemudiannya kembali ke Mekah setelah kewafatan Imam Al-Syafie lalu menetap di Mekah sehinggalah menemui ajalnya pada tahun 225 H.

Oleh yang demikian, seolah-olah Imam Al-Bukhari mahu mengikuti sabda nabi s.a.w : قدموا قريشا ) (yang bermaksud; “hendaklah kamu mendahulukan orang Quraisy”[2]. Maka sebab itulah Imam Al-Bukhari memulakan kitabnya dengan riwayat Al-Humaidi kerana beliau adalah antara orang Quraisy yang paling faqih. Selain itu, terdapat sebab lain iaitu Imam Bukhari juga merupakan seorang Makki sama seperti gurunya Al-Humaidi. Justeru beliau mahu memulakan kitabnya dengan meletakkan terjemah pada Bab yang pertama; permulaan wahyu kerana penurunan wahyu adalah bermula di Mekah. Kemudian meletakkan hadis pada bab yang kedua dengan riwayat Imam Malik kerana beliau adalah Syeikh bagi penduduk Madinah di samping Madinah adalah tempat kedua selepas daripada Mekah dari segi penurunan wahyu dan kemuliaan. Imam Malik bin Anas dan Sufian bin ‘Uyainah merupakan teman. Imam Al-Syafie telah berkata ; “Seandainya bukan kerana jasa mereka berdua nescaya akan hilangnya ilmu daripada bumi Hijaz”

  • (Sufian) Beliau ialah anak kepada ‘Uyainah bin Abi ‘Imran Al-Hilali, kuniyah beliau ialah Abu Muhammad Al-Makki. Beliau berasal dan dilahirkan di Al-Kufah. Beliau dan Imam Malik banyak berguru dengan guru-guru yang sama. Beliau ada menyebutkan bahawa pernah berguru dengan para tabien seramai 20 orang. Selepas kewafatan Imam Malik, beliau hidup selama 20 tahun.

  • (Yahya bin Saied) Nama datuknya Qais bin ‘Amru seorang daripada sahabat nabi s.a.w. Yahya adalah tergolong dalam martabat Sighar al-Tabien.

  • (Muhammad bin Ibrahim Al-Taimi) anak kepada Al-Harith bin Khalid Al-Taimi. Beliau tergolong dalam martabat Awsat Al-Tabien.

  • (‘Alqamah bin Waqqas Al-Laithi) adalah tergolong dalam martabat Kibar Al-Tabien. Justeru, di dalam rantaian sanad ini terdapat 3 orang perawi di kalangan para Tabien.

Di dalam rantaian sanad ini, terkumpul padanya bentuk-bentuk pelbagai dalam pengriwayatan hadis oleh ulama’ hadis iaitu lafaz Al-Tahdis[3], Al-Ikhbar[4], dan Al-Sama’ [5].
[1] Dari segi istilah : Menyandarkan hadis kepada siapa yang telah meriwayatkannya dari kalangan Imam-Imam Hadis seperti Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Al-Tirmizi, dll; iaitu dengan mengembalikan hadis-hadis tersebut kepada sumber-sumber pembukuannya yang asal (kutub Al-Sunnah) serta menerangkan darjat serta hukum hadis tersebut. –rujuk Mausu’ah Ulum Al-Hadis, m/s 219.

[2] Diriwayatkan oleh Imam Al-Syafie dalam musnadnya dan Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu’ab Al-Iman dan Ma’rifah Al-Sunan wal Athar.

[3] Menggunakan lafaz حدثنا atau حدثني

[4] Menggunakan lafaz أخبرنا atau أخبرني

[5] Menggunakan lafaz سمعت

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...